Projektledning

Rödabergsskolan

Posted
Rödabergsskolan paviljong

Paviljong i två plan med hiss för 320 elever årskurs 6-9. Bygge på stålkonstruktion 15m ovan mark i anslutning till befintlig skola.

Behov: Evakuering

Tid:         2017 – 2019

Budget:              Mkr

Totalt (BTA):       1 382 m2

Beställare:           SISAB (Skolor i Stockholm AB)

Roll:       Projektledare