ProjektledningUncategorized

Skeppsholmens kajer Etapp 2

Skeppsholmens kajer Etapp 2

Kajerna på Skeppsholmen utgör en yta av 1541 kvm och en sträcka om 795 meter som löper längs med östra

sidan av Skeppsholmen. Etapp 2 innefattar kajdel 8, 9, 10 (en sträcka av cirka 150m).

Syftet med projektet är att säkerställa:

  • stabilitet på kajerna och markytorna innanför
  • säker förtöjning vid pollare och dykdalber
  • att kajerna kan användas som promenadstråk för allmänheten
  • lång livslängd och lägre underhållskostnader med bevarade historiska värden

Beställare: SFV – Statens Fastighetsverk

Roll: Byggledare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *