ProjektledningUncategorized

Årstaskolan (Gullmarsplan) Etapp 2

Skolpaviljong i tre plan med hiss för 170 elever i årskurs 6-9. Paviljong byggs samman med Etapp 1 genom en 9m lång inglasad gångbro på plan 2. Lärosalar och administrativa ytor. Anpassningar för rörelsehindrade elever. Skolgårdsåtgärder, utemiljö.

Behov: Evekuering

Tid:         2018 – 2019

Budget:             Mkr

Totalt (BTA):       691 m2

Beställare:           SISAB (Skolor i Stockholm AB)

Roll:       Projektledare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *