Om Herlin Technology

Historia
Herlin Technology startades 2004 som enskilt bolag från till 2016 då bolaget registrerades till aktiebolag. Från 2004 har bolaget arbetat med konsulttjänster inom IT. Största kund var OMX Technology och sedermera Nasdaq OMX. 2013 arbetade bolaget med produktutveckling och försäljning av träningsutrustning, bland annat genom webshoppen viktvästar.se. I samband med att bolaget registrerades som aktiebolag 2016 kom merparten av verksamheten inriktas mot konsulttjänster inom projektledning.

Erfarenhet
Herlin Technology har erbjudit konsulttjänster i över 16 års tid.

Erfarenheten innefattar kompetens inom:

  • Projektledning
  • Byggledning
  • Projektingenjör
  • Produktutveckling
  • IT
  • Träning och hälsa

Verksamhetsmål
Herlin Technology har som mål att fortsätt verka inom bygg, fastighet, energi och industri. Verksamheten strävar efter att fortsätt att leverera tjänster inom management samt erbjuda teknisk kompetens för kunder.

Kreditvärdighet och säkerhet
Herlin Technology AB har visat hög kreditvärdighet. Bolaget har även en mycket god likviditet. Företaget har även de för uppdragen relevanta försäkringar för att kunna verka i både stora och tekniskt komplicerade uppdrag.

Kontakt