ProjektledningUncategorized

Pilotstudie om parkslide 2023-08-21

Posted

Sammanfattning
Utredning Pilotprojekt om parkslide har utförts av Erfator Projektledning AB, Björn Herlin. Arbetet
påbörjades i september 2021 på beställning av Farsta Stadsdelsförvaltning.

Parkslide är en växtart som sprids aggressivt i många länder och är besvärlig att bekämpa och
begränsa. Projektets utgångspunkt var att utreda olika metoder för bekämpa eller begränsa parkslide
samt även att testa en till tre olika metoder på ett urval av anvisade platser i Farsta stadsdel. Val av
metoder gjordes med ett antal urvalskriterier samt hänsyn till respektive plats och utbredning av
parkslide. Bland annat togs hänsyn till period (antal behandlingar och antal år), effektivitet, kostnad
och miljöaspekter (ej användning av kemikalier).

Följande metoder och platser valdes.

• ”Knäck och täck” (Postiljonsvägen)
• E-weeding (Värmlandsvägen 380)

Resultat
”Knäck och täck” (Postiljonsvägen) är en engångsbehandling där parkslide knäcks och täcks med
speciell växtduk mot invasiva arter samt tyngs ned med grus och jord. Metoden utfördes december
2021. Under sommar 2022 noterades några nya skott parkslide utanför växtdukens område. Dessa
nya skott klipptes ner. Kostnaden för ”Knäck och Täck” uppgick till cirka 65 000 kr (exkl. moms) för
cirka 100 m2. En slutsats är att metoden “knäck och täck” generellt varit framgångsrik än så länge.

E-weeding (Värmlandsvägen 380). Metoden går ut på att elektrifiera parkslidens stam med ström.
Strömmen leds ner i rötterna som hettas upp och dör. Metoden ska utföras vår och höst med en
nedklippning emellan under tre års tid och därefter utvärdera resultatet. E-weeding
(Värmlandsvägen 380) utfördes oktober 2021 samt vår och höst 2022 med en klippning i augusti
2022. Årskostnaden uppgick till cirka 40 000 kr (exkl. moms) för cirka 70 m2 (2 st. E-weeding
behandlingar samt 1 st. klippning). Metoden E-weeding är i dagsläget inte tillräckligt etablerad i
Sverige för att hitta en leverantör som kan hantera långsiktig åtgärdsplan. Därför togs beslutet att
avbryta E-weeding efter 1.5 år istället för 3 år.

Rekommendation till fortsatt arbete
Det finns alltid en risk för spridning vid bekämpning eller begränsning av parkslide. Konklusionen är
därmed att Postiljonsvägen (”Knäck och täck”-metoden) monitoreras lång tid framöver. Eventuella
nya skott bör varsamt klippas ner och lämnas in för deponi. För E-weeding (Värmlandsvägen 380) var
rekommendationen att fortsätta med behandlingen under tre år och därefter monitorera platsen.
Dock saknades leverantörer för att fortsätta behandlingsmetoden, varför beslut togs att avsluta
projektet.

Generellt rekommenderas att arbeta in monitorering i drift av parkmark. Vidare rekommenderas att
skylta upp bestånd av parkslide samt informera invånare.

//Björn Herlin

Rapport Pilotstudie om parkslide nedan…

Pilotprojekt om Parkslide_2023-08-21+bilagor_Optimized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *