Bygg & fastighetProjektledning

Årstaskolan (Gullmarsplan) Etapp 1

Årstaskolan (Gullmarsplan) Etapp 1

Årstaskolan (Gullmarsplan) Etapp 1

Skolpaviljong i tre plan med hiss för 360 elever i årskurs 6-9. Anpassningar för rörelsehindrade elever. Lärosalar, trä- och textilslöjd, bild, musik, NO-salar, administrativa ytor.  Matsal för 150 personer samt mottagningskök och diskhantering. Skolgårdsåtgärder, utemiljö samt lekutrustning. Bygge av parkouranläggning.

Behov: Evakuering

Tid:         2017 – 2018

Budget:              Mkr

Totalt (BTA):       2 348 m2

Beställare:           SISAB (Skolor i Stockholm AB)

Roll:       Projektledare