Björn Herlin

Björn Herlin

Björn Herlin är certifierad PMP (Project Manager Professional) inom PMI (Project Management Institute).
PMI är världens ledande organisation och certifieringsorgan för projekt och professionell projektledning och ledarskap. PMI är har certifierade cirka 1.2 M certifierade projektledare med ett stort nätverk i 207 länder. Mer information om PMI här https://www.pmi.org/

Björn är utbildad till civilingenjör i Farkostteknik – Integrerad Produktutveckling vid KTH och är
certifierad i projektledning genom PMP (Project Management Professional). Han har en gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, både från beställarsidan som byggherre och som projekterings-, projekt- och byggledare på utförarsidan. Utöver detta har Björn tidigare erfarenhet som avdelningschef inom industrin och som projektledare och projektingenjör i stora projekt för företag inom Energi/Olja & Gas. Björns främsta styrka är hans förmåga att arbeta strukturerat, målinriktat och med ett långsiktigt fokus – för bästa möjliga slutresultat.

Utbildning
2008 Civilingenjör Farkostteknik med inriktning Integrerad Produktutveckling, Kungliga Tekniska Högskolan
2001 Bachelor, Virtual Reality, Nackademin
2000 Komplettering naturvetenskap/teknik
1998 Samhällsprogrammet Ekonomi & Ung Företagsamhet, Saltsjöbadens Samskola

Kurser
2021 Safe Construction Training
2021 CPR/HLR
2021 Betongkonstruktioner, LinkedIn Learning
2020 Stockholms Stad Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark ATA
2020 AMA/MER Anläggning 20, grundkurs
2018 PEP – Personlig Effektivitetskurs
2017 Miljöbyggnad baskurs (B-kurs) SGBC (Sweden Green Building Council)
2017 Diplomerad Entreprenadupphandlare LOU
2017 Entreprenadjuridik II (fördjupad) (AB04, ABT06, ABK)
2016 Upphandling & Entreprenadrätt
2016 Entreprenadjuridik (AB 04, ABT 06)
2016 Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, BAS-U
2016 Miljöutbildning (Development and Future) ISO 14001
2016 Kommunikation (”Missförstå mig rätt”)
2016 Ledarskap och coachning, SISU
2015 Certifierad PMP© (Project Manager Professional)
2014 Förbränningsmotorteknik (Energi, termodynamik, balans, effektivisering, framtid, mm)
2014 Ständiga förbättringar (TPS, Lean operations, kundnytta, etc.)
2014 HLR (hjärt-lungräddning)
2014 Joining techniques (förbandsteknik, installationsmetoder, lastberäkning)
2014 MS Excel 2013
2014 MS Projekt 2013
2014 Signaler & Vibrationer i lastfall
2014 Ritningsläsning – Ritningsstandard
2014 Piping Design and Analysis (PepS, Pipestress, Editpipe) DST (kärkraftverk)
2013 Projektledning II
2012 Projektledning I
2012 Material – Svetsning i praktiken
2012 Kommunikation
2012 EcoDesign
2012 CATIA Basics (3D-CAD)
2012 ProE Basics (3D-CAD)
2010 Hydraulik grundkurs
2010 Successful sales and negotiation techniques
2008 IdéAgent (Idélaboratoriet)